مغز، مهمترین ارگان جنسی!

✅آیا می دانید مهمترین ارگان جنسی بدن ما، مغز ماست؟
اشتباه بیشتر افراد آنجاست که فکر می کنند،اگر مشکلی در ساز و کار جنسی آنها وجود دارد، حتما حتما ایراد از آلت تناسلیشان است.
آلت تناسلی مثل باقی ارگانهای بدن نظیر چشم، فقط یک گیرنده است و درک اصلی لذت و برانگیختگی و بخش مهمی از اورگاسم بر عهده مغز شماست.

✅در عالم بیداری حواس پنجگانه خصوصا حس لامسه پیامهای جنسی را به مغز مخابره می کنند و مغز ما این پیامها را تفسیر کرده و لذت جنسی درک میشود.اما در عالم خواب که حواس آدمی مسدود است، تجربه های جنسی چگونه شکل می گیرد؟در این جاست که نقش مهم ذهن و تحریکات روانی برای لذت بخشیدن به انسان برجسته میشود.

✅با این اوصاف چطور میشود توقع داشت که وقتی ذهن شما شلوغ و پر از تنش و گرفتاریست، یا خسته اید و یا تمرکزتان متوجه موضوعات دیگریست و یا با پارتنر خود رابطه عاطفی خوبی ندارید و... از رابطه_جنسی تان لذت کافی ببرید و سریعا آماده سکس شوید.

خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر،جنب بیمارستان ایرانمهر، کوچه میری، ساختمان پزشکان جهان مهر، واحد 8
22646535 - 22648990 - 22648991